14. mar, 2015

LØRDAG 14 mars- DAVID mot GOLIAT.

 RUSBEHANDLING med LAR i 2015; lett å komme inn, og nesten umulig å komme seg ut av,

men også en god behandling for mange av oss. Men hva med alle de som ikke klarer å forholde seg til et strengt regelverk som ikke tillater sidemedisinering med feks angsdempende medisiner?

-OVERDOSETEAMETS rapport om kliniske observasjoner av SUBOXONE 2007-2015.

 

et LAR på godt for noen, og vondt for andre.

Hva sitter jeg igjen med etter å ha brukt 1 år av livet mitt sammen med et filmteam for å gi et innblikk i hverdagen min og nedtrappingen min på metadon.

For det er viktig for alle som er intereserte å vite hvilket produkt NRK BRENNPUNKT ville ha.

Det skulle i utgangspunktet ikke være en ros eller ris til LAR, og dette ble selvfølgelig akilles gjennom hele dette året, og det som skulle bli en filmproduksjon som ble en utfordring  å lage for produksjonsselskapet.

FOR- hvordan skulle de klare å unngå å gjengi min hverdag i møter med andre brukere av metadon og suboxone i LAR Midt i Trondheim; det ville jo være som å dele meg i to, og bare vise den ene siden av meg.

Jeg mener oppriktig at NRK Brennpunkt klarte å lande dette prosjektet seriøst i forhold til det produktet de ønsket seg.

 Jeg er også veldig takknemelig for at noen endelig gav noen av oss en mulighet til å gi offentligheten et innblikk i et liv i LAR.

At mine personlige ønsker, også etterhvert regissørens ønsker om å vise eksempler på hvor vanskleig og helseskadelig det også kan være å bruke disse medikamentene,er en annen historie.  

Eller hvilken maktesløshet mange opplever i forhold til et LAR som praktiserer sitt regelverk på en måte som i verste fall setter enkeltes liv og helse i fare.

Regelrytteriet i LAR; der de nasjonale retningslinjene i enkelte LAR-foretak håndheves så strengt, at man nesten kan bli fristet til å si at mågruppa til LAR fra start, altså den tyngst belasta rusmisbrukeren som hadde prøvd alle andre behandlingsmodeller, er den gruppa som LAR i dag kanskje svikter mest.

Eksempler vi kunne tatt med på dokumentaren;

 Om amputasjoner der overlegen i LAR har gitt beskjed at etter amputasjon under kneskålen, skal IKKE pasienten ha smertelindring utover SUBUTEX.

Om operasjoner av absesser uten smertelindring etter operasjon. Om skifte av hofte og den påfølgene store operasjonen der pasienten gikk på Subutex som demper for virkning av opiater; og der pasienten derfor måtte lide seg gjennom store smerter i uker etter operasjonen .

 Om pasienten som ble påført nyresvikt av MARTINDALE metadon, og som siden er overført SKADEREDUKSJON-tiltaket fordi han ikke klarte å gjennomføre alle de overvåka urinprøvene der han må bruke kateter for overhodet å klare å late vannet, og alt stresset med LAR nå som han var blitt så sjuk at han trenger daglig dialyse og ikke klarte å forholde seg til alle  reglene i det ordinære LAR tilbudet. Siden har han aldri hørt fra LAR; ikke en telefon  om hvordan han har det, eller blitt informert om muligheten til å søke  pasientskadeerstetning.

Det ville kreve at NRK satte en advokat på hvert ord som ble sagt; og det var det ikke tid, ressurser eller anledning til dette for da NRK på et tidspunkt sa ja til at vi skulle få presentere 10 enkeltsaker i filmen. Det alle disse ti hadde felles, var at jeg har journalene og at vi derfor hadde LAR sine egne beskrivelser om pasienten og med det kunne presentere 100 % sikkert materiale. 

LAR har i dag fått så stor makt at jeg opplever at det truer rettsikkerheten til oss som er pasienter i LAR. For når det kommer til stykket; uansett hvor mye vi sitter på LAR egen journaler så er ikke pasienten i LAR troverdig i møte med et LAR som har et annet syn på saken.

Min erfaring ble at LAR har patent på til og med sannheten om  hvordan jeg selv  skal få lov til å ha opplevd min egen behandling.

 Vi "lyver" hvis vi sier annet enn det de mener er hendelseforløpet; fordet om vi snakker ut i fra akkuratt den samme journalen der det står svart på hvitt skrevet av dem selv.

For slike som meg som derimot har lykkes godt i LAR, går reisa videre til steder jeg bare kunne drømme om i mange år. Jeg fikk det gode livet, etter å ha mistet det i tidlig, tidlig ungdom.

Jeg skulle så gjerne fått skrevet om alle glad-historiene i LAR-behandling, men når det er så mange som ikke lykkes i LAR og den virkeligheten de lever i; ja da er det der jeg har valgt å bruke tiden min til. Det var aldri noe alternativ til det. Ganske enkelt, opg det er ikke noe heroisk over det. Det måtte bare bli slik, for slik er jeg skrudd sammen.

En stor del av tilstandene her oppe i LAR Midt, og serlig på det som LAR Midt har opprettet som et "eget hjelpetilbud" de kaller "skadereduksjon"; det er en virkelighet som nå må frem i offentligheten søkelys.

Alle på "Skadereduksjon" er alle tidligere klienter i det ordinære LAR-tilbudet som har det felles at de ikke klarte å leve opp til regelverket.  Den strenge tolkningen og praksisen av de nasjonale retningslinjene til LAR Midt i Trondheim gjør det vanskelig for de av oss som kanskje trenger hjelpetilbudet mest.

 Da er det sklik at siden de ikke lenger skal kaste folk ut av LAR, så høres det jo fint ut at alle får et tilbud likevel.

SÅ- hva skjer på Skadereduksjon; jo ALLE skal ha SUBOXONE, ingen får anledning til å beholde eller velge andre medikamenter.

 

Her er Overdoseteamet i Trondheims rapport som tar for seg oppstarten i 2007 til 2015;

KLINISKE OBSERVASJONER AV SUBOXONE;

 "Vi i LAV tiltakene har etterhvert opparbeidet bred erfaring på hvordan SUBOXONE virker på pasientenes helstilstand. Her er vår erfaring;"

- Pasientene våkner til. Blir klarere i hodet og ser livets utfordringer slik de er uten noen form for demping. Dette fører til at at det de har vært igjennom, i form av traumer, dukker opp igjen. De opplever ikke lenger noe "slør" som demper symptonene av psykisk art"

-Bruk av andre opiater ingen vits i så lenge de har jevne inntak av Suboxone. Mange av brukerne må vente 12-18 timer før de kan ta Suboxone ved oppstart etter inntak av andre opiater. (8 timer er tommelfingerregelen)

-Store psykiske belastninger, og spesielt de første 3 måneder, er tanker om å ta sitt eget liv svært fremtredende. Dette fører til at sidemisbruk kan øke.

-Matlysten går ned. Kvalme/ abstinentsymptoner er vanlige. Diffuse magesmerter og generelt fysisk ubehag også fremtredende. Dette igjen fører til sterkt redusert inntak av mat, noen ganger ikke mat i det hele tatt- som igjen fører til sterk vektreduksjon.

-Energitap. De orker ikke noe serlig av vanlige hverdagsaktiviteter.

-Hodepine/Svimmelhet

-Svetting

-Sinne/aggresjon- de opplever "kortere lunte" og kan få plutselige verbale aggressive utfall.

-Generell angst- og derigjennom sinneutbrudd.

-Kontinuerlig , særlig faste perioder med inntak daglig, viser seg å være en succefaktor for pasientene i tiltaket. Å få annen hver dag eller færre inntak med dertil større doser, viser seg å ikke fungere i i det lange løp., om vi ser bort fra 2-3 tilfeller der det fungerer. Abstinessymptonenne kommer ofte om kveldenden andre dagen, der de har tatt dobbel dose, og morgenen den 3 dagen de har tatt triple doser (16 mg daglig er dosen SR brukerne får tilbud om) De som tar annen hver dag eller sjeldnere, faller ofte bort fra tilbudet i motsetning til til de som kommer daglig.

.Valgmuligheten på substitusjonsbehandling er enten eller. De føler avmakt mot behandlingsopplegget, da mange ønsker annet medikament. Å ta Suboxone pga alle bivirkningene, føles som eneste alternativ i stedet for å "falle i rennesteinen". Å ta kampen om endring av medikament blir en kamp mellom " David og Goliat".

-Overdosefaren er alltid stor blant denne type pasienter. Uansett medikamentvalg vil avhengighetskompleksiteten gjøre at overdosefaren er stor. Dropper de ut av SR tiltaket, ikke får annen substitutt behandling, er faren for overdose veldig stor.

-Fordelen med daglig inntak fra SR fører til at helsetilstanden blir observert, og tiltak iverksettes hurtig. Når pasienter ikke møter, fører det eksempelvis til at andre LAV tiltak i kommunen kan finne ut hva som skjer/bekymring.

SKREVET av Jan Erik Skjølås, psykiatrisk sykepleier / fagleder ved LAV tiltakene i Trondheim kommmune.