7. mar, 2016

Mandag 7 mars- oppdatering på ekteparet fra Bødø.

Kjellaug og Ketil har nå blitt trappet godt opp på Subutex og er for første gang friske siden de gikk av metadon i august i  2015.

Ut i fra alt vi har snakket om, og alt de har fortalt, er vi enige om at et godt alternativ er å søke seg inn i LAR igjen og vudere en full opptrapping på Subutex og bli der.

Fastlegen til Kjellaug og Ketil ble en av heltene i denne historien. Hun kastet seg til slutt rundt og ringte alle som kunne være med på å finne ei god løsning. Stikkordet ble subutex, og derfra ble det gitt grønt lys fra LAR om å forskrivingen ; da med en målsetting om på sikt å forsette å trappe ned på dette.

Nå har kanskje målsettingen endret seg. Man må ta alder og helse i betrakting, og jeg tenkete at målsettingen hele tiden må være å leve så godt som mulig i hverdagen.

Det kan være et godt bytte å gå fra metadon til subutex, men det viktigste nå er at de selv får bruke tid på å komme seg.

De finner selv ut av hva de ønsker for seg i sine liv.  Nå har de iværtfall en mulighet til å velge mellom en trygg seponering med smertelindring og ansvarsgruppe hvis de ønsker seg ut av LAR, eller å bli i LAR og bruke Subutex.

ETTERSPILL: klage til fylkesmannen for mangelende og helt nødvendig tilrettelagt helsehjelp fra LAR etter seponering på metadon.