25. nov, 2016

FREDAG 25 november- BLACK FRIDAY- og endelig håp for oss andre.

Black Friday for mange-

og verdens beste dag for så mange av oss andre tilknytta LAR MIDT.

Pga sakens karakter og omfang er det nå avgjort at vi legger fullstendig lokk på saken mens det nå jobbes på langt flere fronter.

Det er lenge siden jeg satt aleine ved spakene lengre; her har andre tunge aktører kommet inn og tildels overtatt og ikke minst har vi et godt samarbeide i arbeidet videre fremover.  I tilegg har jeg verdifulle brukere i LAR som står på. For første gang forstår vi at dette kan være begynnelsen på ei ny tid; med individuell behandling og brukermedvirkning i LAR ; den tiden vi trodde vi gikk inn i i 1998. Nå først kan den være her - i slutten av 2016/ begynnelsen av 2017.

 

Men såpass vil jeg si at det ingen hemmlighet at jeg for første gang siden jeg ble en del av LAR nasjonalt i 1998 nå ser med stor optimisme  og derav oppreisning for de mange som er døde eller overlevde gjennom år i et ugjesmildt, menneskefientlig LAR-REGION i LAR-Midt.